Lördag 7/7

Äntligen har vi fått regn. B-1267 är i skrivande stund under påställning och vi är på väg att plocka fram våra trafikvagnar.

Vi kommer köra ångtåg i dag!