VUB N1 40843

SSnJ N 206

I slutet av 1800-talet märkte samtliga av de stora vagntillverkarna av konkurensen, och för att hålla priserna uppe startade de sju största tillverkarna 1894 en kartell kallad Vagnringen, där marknaden delades upp mellan dem. Kartellen blev lyckad för ett par av verkstäderna, men med allt fler tillverkare och allt större konkurrens blev situationen återigen ohållbar 1903-1904.

Den här gången slöts en uppgörelse mellan samtliga av de 13 tillverkare som levererade godsvagnar till SJ. De tillverkare som inte levererade vagnar till något järnvägsbolag kunde istället bygga vagnar för kartellens uthyrningsverksamhet. Under namnet “Vagnsuthyrningsaktiebolaget Stockholm” hyrdes ett hundratal godsvagnar av olika typer ut till järnvägar som inte hade råd att köpa egna fordon.

Situationen blev återigen ohållbar eftersom de mindre verkstäderna ansåg sig bortglömda i uppgörelserna. Kartellen bröts därför redan under hösten 1908 upp, och de kvarvarande bolagen i kartellen avslutade 1911 sitt samarbete.

När VUB splittrades såldes de flesta uthyrningsvagnarna av. En av de järnvägar som köpte loss vagnar var Stockholm-Saltsjöns Järnväg, som köpte 10 vagnar littera N1. Vagnstypen introducerades av SJ 1886, och tillverkades i över 1200 exemplar bara till SJ. Konstruktionen byggde på ett 7,7 meter långt underrede i järn med längsgående golvplankor på tvärgående reglar. Väggarna, totalt 46 cm höga var delade i två delar där den övre delen gick att montera bort. Den undre delen var däremot fast monterad mot golvet. Vardera långsidan hade fyra 1,4 meter höga fyrkantiga trästolpar. Lastförmågan var 12 ton.

VUB N1 40843, dvs SSnJ Nm 206 blev kvar hos Saltsjöbanan fram till 1976, då den skänktes till nystartade mfSWB. Vagnen blev stående i Sala fram till 1983 då den släpades till Nora upplastad på en O-vagn i samband med att föreningen tömde lokstallet där. Vagnen togs in i verkstaden efter att KNJ 54 blivit klar 1998 för byte av en buffertbalk m.m. Renoveringen drog ut på tiden och vagnen färdigställdes först 2009. För att visa på hur en uthyrningsvagn var märkt målades vagnen med VUBs speciella reklammärkning. Förhoppningsvis ska vagnen med tiden även förses med gjutna skyltar och märkningen ska slutföras enligt bilden ovan.

VUB N1 40843 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

VUB N1 40843 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

 

Tillverkare: Göteborgs Mekaniska Verkstad, 1908
Lastförmåga: 12 ton
Längd över buffertar: 8300 mm
Vikt: 5,1 ton