TGOJ F3 147

TGOJ DF4 130

För att ersätta ett antal 1880-talsvagnar lät Oxelösund-Flen-Westmanlands Järnväg (OFWJ) mellan år 1926 och 1935 bygga totalt sex tvåaxliga kombinerade post- och resgodsvagnar littera DF4. De tre första fick nummer i OFWJs egen nummerserie 1126-1129, men i samband med sammanslagningen av FLJ och OFWJ till TGOJ år 1931 infördes en gemensam nummerserie. Således blev den år 1931 levererade vagnen TGOJ 130 en av de första vagnarna att bli levererad direkt till TGOJ.

Utvändigt var vagnarna ganska lika SJs CF4-vagnar med sina raka takändar, smala fönster och rödmålade furupanel. Vid leveransen var de utrustade med tryckluftsbroms, vakuum- broms och AGA-belysning.

På 50-talet, när de flesta postkupéerna slopades byggdes fem av de sex vagnarna om till rena resgodsvagnar littera F3. Vagnarna numrerades även om, och DF4 130 blev F3 147. Som sådan gick den i trafik till mitten av 60-talet då den tillsammans med övriga trävagnar ställdes av i Eskilstuna. När SJK 1969 började leta lämpliga trävagnar att hänga efter det ånglok man då avsåg anskaffa kontaktades man av TGOJs trafikintendent Asklöf och erbjöds att överta fyra vagnar. När SJK efter knappt 10 år insåg att man inte hade resurser att underhålla ett eget tågsätt övertogs vagnen av dåvarande mfSWB 1978.

Föreningen använde vagnen som resgodsvagn de första åren, men 1992 installerades ett 3-fas generatoraggregat på 36 kW driven av en Bolindersdiesel i vagnen för att vagnen skulle kunna fungera som kraftkälla vid resor, banarbeten m.m. Tyvärr är vagnens träkorg i ganska dåligt skick, varför den endast används som tjänstevagn.

Tillverkare: Kockums Malmö, 1931
Längd över buffertar: 13,2 mm
Vikt: 15,6 ton
Största tillåtna hastighet: 90 km/h