NBJ M 622 & NBJ M 628

När Nora-Karlskoga Järnväg byggdes 1871-1873 var det malmtrafiken som stod i fokus. De första malmvagnarna var tvåaxliga och lastade ca 10 ton. Snart insåg man att större vagnar krävdes, och för att öka lastförmågan utan att få för långa vagnar utvecklades en treaxlig vagnstyp med höga trälämmar och öppningsbara luckor som totalt kom att dominera malmtrafiken i Bergslagen. Vagnstypen som levererades i över 1000 exemplar, lastade upp till 20 ton. Snart visade det sig däremot att det 5,5 x 2,5 Läs mer…