NBJ 4, NBJ 11 & NBJ 14

LRJ Z6 6 & SSnJ Z6 14 När NBJ 1937 skaffade ett vid tiden modernt mindre diesellok från tyska Deutche Werke i Kiel var det förmodligen ingen som trodde att typen skulle komma att dominera NBJs trafik på det sätt “stutarna” kom att göra. Allt som allt kom NBJ att äga hela 18 lokomotorer av typen, om än med vissa inbördes skillnader. Lokalbefolkingen kom att kalla de små långsamma men kraftiga loken för “stutar”. Loken förekommer i tre olika varianter, Läs mer…