SWB Do2 16

SJ Do1 3427 – SJ Do22 3427

Trots SWBs intensiva trafik i mellankrigstiden anskaffades relativt få nya vagnar. Istället satsade man på stora upprustningar, om inte annat för att sysselsätta den egna verkstaden i Tillberga. I mitten av 30-talet var det däremot dags att ersätta de postvagnar med länkaxlar som fortfarande gick i trafik. Därför lät man på den egna verkstaden 1933 tillverka en nitad stålpostvagn med 30 kvadratmeters postutrymme. Nästkommande 2 vagnar, tillverkade i Tillberga 1937, hade samma utvändiga mått som den tidigare tillverkade vagnen. Invändigt valde man däremot, för att möjliggöra genomgång, att minska postutrymmet och istället bygga en korridor. Ytterligare två vagnar av samma typ, men med elektriskt ljus istället för gasljus levererades 1938 av ASJ Arlöv.

De två vagnarna, SWB Do2 16 och 17, hade som redan nämnts elbelysning med strömförsörjning via generator och batterier. Vagnarna hade redan vid leveransen även elektrisk värmeledning, men eftersom SWB saknade utrustning för detta på övriga fordon utrustades vagnarna även med lågtrycksångledning typ Vapor. Vagnarna hade vid leveransen boggier SJ mod -07.

Precis som många andra postvagnar tillhörde samtliga SWBs postvagnar Kungliga Postverket, vilka 1940 valde att överföra samtliga 5 stålvagnar till SJ. Som kompensation fick SWB 4 begagnade SJ-vagnar, kombinerade post och resgodsvagnar littera DFo5. En av dessa, nr. 2753 finns bevarad av SKÅJ i Krylbo lokstall. Som SJ-vagn blev SWB Do2 16 omdöpt till SJ Do1 3427, år 1948 ändrat till Do22 3427 (där 22 i litterat betecknar postutrymmets golvarea). Vagnen gick relativt oförändrad i trafik till 1970, då den såldes till Skånska Järnvägar, vilka sålde vagnen vidare till NBVJ. Vagnen har aldrig genomgått några större ombyggnader, förutom boggierna, vilka någon gång bytts till SJ mod -42.

Idag står vagnen mest uppställd på sjöspåren i Nora, eftersom något egentligt behov av vagnen saknas.

SWB Do2 16 i Nora 2010. Foto: Johan Olsson

SWB Do2 16 i Nora 2010. Foto: Johan Olsson

 

Tillverkare: ASJ Arlöv, 1938
Postutrymme: 22 m²
Längd över buffertar: 13900 mm
Vikt: 34,1 ton
Största tillåtna hastighet: 100 km/h