SJ Zm 6

SJ Z 6 – SJ Qaz 944 0 062

AB Slipmateriel i Västervik (från början Lambert Bjurströms Mekaniska Verkstad) började år 1925 tillverka lokomotorer med delar från traktorer till olika industier. SJ fick upp ögonen för konstruktionen och ett år senare levererades de första två “Bjurströmmarna” till SJ. Lokomoterna var, trots sin storlek och motorstyrka, mycket lyckade och SJ beställde därför ytterligare exemplar av samma typ (Bjurström typ 8), totalt 65 st. Från början hade de en tvåtakts Fordson bensinmotor som via lamellkoppling och kedjor drev de båda axlarna.

Lokomotorerna gjorde god tjänst på industrier, verkstäder och vid lokstall, men i slutet av 60-talet började många bli slitna. Därför rustades mellan 1969 och 1979 totalt 13 Z-lokomotorer upp med ny hydrostatisk kraftöverföring driven av en 4 liters Ford industrimotor på XX hk. Hytten byggdes om både invändigt och utvändigt, medans underredet behölls oförändrat.

Våran lokomotor, SJ Zm 6, Bjurström tillvnr. 32, levererades 1928 till SJ och littererades 1941 om till Z. 1977 byggdes loket om på CV i Örebro. 1981 ommärktes den som tjänstefordon, SJ Qaz 944 0 062, och blev Örebro huvudverkstad trogen fram till 1999 då TGOJ övertog verkstaden. Loket återfick då sitt originalnummer, men fortsatte att dra vagnar och lok inne på verkstadsområdet tills 2005 då hon skänktes till NBVJ. I Nora målades loket om i originalfärgen och återfick, felaktigt med tanke på motorn, sitt originallittera “Zm”. Lokomotorn används idag främst för växling mellan vagnverkstaden och lokverkstaden, men har ibland varit ute och rört på sig på bangården. Det kan nämnas att det inte är någon särskild åkkomfort i loket, speciellt inte i högre hastigheter (dvs, hastigheter över gångfart).

Annat intressant:  Även ett litet Z behöver kärlek
Tillverkare: Slipmateriel, 1928
Motor: Ford 2711E
Effekt: 60 hk
Dragkraft: 4 Mp
Längd över buffertar: 5100 mm
Vikt i tjänst: 8 ton
Största tillåtna hastighet: 20 km/h