SJ UBFo7ye 2087

SJ UBFo7y 2087, SJ UBF7Z 2087

Under 1930- och 1940-talet hade Hilding Carlsson tillverkat en lång rad rälsbussar till SJ. Korgarna på dessa bestod av plåtklätt trä vilket var väldigt underhållskrävande. SJ började därför i mitten av 1940-talet titta på boggierälsbussar helt i stål och kom efter olika tester fram till vad man ville ha. 1950 beställde man 40 normalspårsrälsbussar samt 35 släp hos Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. 1951 och 1952 beställdes ytterligare fordon hos AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Kalmar Verkstad och Eksjöverken (f d Märstaverken).

De första rälsbussarna levererades 1953 med littera YCo6 (senare Y6) och sattes bland annat in på sträckan Boden-Haparanda. För att kunna användas även i längre tåg hade rälsbussarna övergångsbryggor och upp till åtta motorvagnar kunde multipelköras. De fick en ny karakteristisk färgsättning med svart underrede, orange nederdel, gul ovandel och grått tak.

Motorvagnarna visade sig snart ha en hel del barnsjukdomar som orsakade SJ mycket huvudvärk. Motorer havererade sedan grus trängt in genom luftintagen, brott uppstod i boggierna och även växellådorna krånglade. De först byggda fordonen fick byggas om medan de som ännu inte levererats kunde ändras med en gång. Efter dessa förändringar fungerade motorvagnarna som man tänkt sig.

Ett stort antal släpvagnar och manövervagnar utan motorer tillverkades och byggdes om i hela 14 olika varianter. Med dessa kunde man kombinera ihop tåg allt efter behov. Just vårat släp byggdes som littera UBFo7y, vilket var den vanligaste typen av släp. I slutet av sin aktiva karriär byggdes körutrustningen om så att även elmotorvagnarna X16 och X17 gick att multipelköra med släpet. Det nya litterat blev UBFo7ye, senare UBF7Z. I samband med detta byggdes inredningen om med nya väggskivor och nya mellanväggar mellan hytt och kupe.

Tillverkare: Eksjöverken, 1960
Sittplatser: 31
Längd över buffertar: 17100 mm
Vikt i tjänst: 16 ton
Största tillåtna hastighet: 115 km/h