SJ F5a 55156

SJ FV2 55156

Fram till 1937 hade SJ med undantag av några före detta privatbanevagnar enbart resgodsvagnar som utvändigt liknade vanliga godsfinkor. Med Ostkustbanan och Uppsala-Gävle järnväg övertogs 1933 sju vagnar som helt kom att ändra utformningen av resgodsvagnar vid SJ. Vagnstypen som SJ lät utveckla med OKB och UGJ-vagnarna som förebild hade nitad stålkorg, högvälvt tak och öppna plattformar. Invändigt var F5-vagnen utrustad med en mindre tjänstekupé och ett 31 kvadratmeter stort resgodsutrymme.

F5-vagnen moderniserades år 1952 då den nitade korgen istället började utföras som helsvetsad. Den nya vagnstypen, F5a, skiljer sig från föregångaren genom att den ena plattformen tagits bort, dessutom är resgodsutrymmet marginellt mindre. Sju av totalt 51 vagnar byggdes 1955 om med inbyggd plattform för färjetrafiken Helsingborg – Helsingör. 1959 byggdes tolv vagnar om till tågvärmefinkor littera S17d med dieseldriven 1000V-generator.

Vagnarna överlevde in på 1980-talet, efter 1970 ändrades litterat till FV2. Eftersom vagnarna är tvåaxliga begränsades högsta tillåtna hastighet till 100 km/h. Vår vagn, 55156, är en av två kvarvarande vagnar i originalskick. Den har överlevt genom att SJ från början av 70-talet använt den som förråd. Utvändigt ser den inte mycket ut för världen med sina igennitade fönster, men eftersom den invändigt i det närmsta är oförändrad sedan leveransen krävs det inga större jobb för att få vagnen i ursprungligt skick.

Tillverkare: ASJ Linköping, 1953
Längd över buffertar: 14100 mm
Vikt: 18 ton
Största tillåtna hastighet: 100 km/h