SJ F1 25559

När SJ år 1898 introducerade sitt nya standardunderrede för öppna och slutna godsvagnar byggdes ett stort antal godsfinkor littera G3. Baserat på samma korg och underrede men med annan inredning byggdes även resgodsvagnen littera F1. Totalt byggdes cirka 160 vagnar av typen mellan 1902 och 1912. Vagnarnas konduktörs-/bromskupe var endast 120 cm lång, vilket var samma som på G3-vagnarna.

1915 kom en något modifierad variant av 1902 års F1-vagn, nu med 160 cm lång konduktörskupe och egen vedkamin. Vagnen byggdes i 50 exemplar där de 40 första (däribland vår 25559) byggdes av Södertälje verkstäder, medan de sista 10 byggdes av Arlöf Mekaniska Verkstäder.

F1-vagnarna kom att bli SJs sista egna tvåaxliga rena resgodsvagnar med träkorg men trots sin ålder och andra modernare vagnstyper överlevde framförallt 1915 års version till slutet av 50-talet, några till och med längre än så.

Vår egen vagn, SJ F1 25559 togs över från SJ 1976. Vagnen hade då varit tjänstevagn några år, varför den ursprungliga inredningen till viss del saknades. Eftersom föreningen även hade en annan F1-vagn (numera hos Sveriges Järnvägsmuseum) som var i bättre skick dröjde det till 199X innan vagnen renoverades. Med hjälp av delar från andra vagnar kunde konduktörskupéen och övrig inredning till största delen rekonstrueras till ursprungsskick. Idag går vagnen normalt i vårt trafiktåg på somrarna.

Tillverkare: Södertälje Verkstäder, 1915
Längd över buffertar: 9800 mm
Vikt: 13,3 ton
Största tillåtna hastighet: 90 km/h