SJ Co4a 2001

SJ Ao4 2001 – SJ Bo14a 2001

En av SJs sista personvagnsleveranser med öppna plattformar var 14 st första klass sovvagnar levererade mellan 1911 och 1913. Vagnarna var vid leverasen föresedda med ångvärmeledning typ Vapor, vakuumledning, vattentankar på totalt 455 liter och AGA gasljus. Invändigt var vagnarna uppdelade i 11 enkelsovkupéer eller totalt 22 sittplatser dagtid.

Redan 1921 gjordes en större ombyggnad av vagnarna, då plattformarna byggdes om med täckta övergångar, elektrisk värmeledning installerades samt gasljuset slopades till förmån för elektriskt ljus med generator och batterier. Vagnarna gick relativt oförändrade i trafik till 1945, då 7 vagnar byggdes om till 3-klass sittvagnar med öppna salonger. Det nya litterat, Co4a, ändrades vid litterareformen 1956 till Bo14a. Vagnarna gick i trafik till slutet av 60-talet, då vagnen tillsammans med ett antal andra slopade trävagnar gjordes om till utställningsvagnar av SJ. Vagnen togs över med övriga kvarvarande utställningsvagnar av dåvarande Södra Stambanans Museisektion (numera Nässjö Järnvägsmuseum) i början av 1970-talet.

När NBVJ och NJ gjorde en större fordonsaffär i början av 1990-talet hamnade SJ 2001 i Nora tillsammans med bland annat SJ BCo9 2698 och 2701. För att om möjligt ersätta föreningens norska personvagnar och för att öka sittplatsantalet togs vagnen in i vagnverkstaden år 1997 som ett AMS-jobb. Stora jobb lades ner på att återskapa inredningen (vilken togs ur av SJ när vagnen blev utställningsvagn), men lagom till att vagnen skulle tas i trafik upptäcktes att stommen var dålig. Efter ett stort renoveringsarbete, där större delen av ekstommen byttes ut, kom vagnen i trafik lagom till Nora Marknad år 1999. Sedan dess går vagnen i föreningens normala trafiktåg sommartid.

Tillverkare: Waggonfabriken Arlöf, 1911
Sittplatser: 72 st
Längd över buffertar: 21000 mm
Vikt i tjänst: 37 ton
Största tillåtna hastighet: 100 km/h