NKJ 1 "Karlskoga"

NKJ 1 “Karlskoga”

SSJ 4 – SSA Linköping När NKJ byggdes 1871-1874 insåg man ganska snart att man var i behov av ånglok för att snabba upp bygget. Från den engelska tillverkaren “Fox Walker & Sons” beställde man därför ett nybyggt ånglok och dessutom blev man erbjuden att köpa två redan färdiga lok. Således blev tre lok levererade …

Förstlingen 1/2016

Ur innehållet: Sommarens tidtabeller Järnvägen 160 år Larsson-bussen Fells system för bergbanor Geared steam locomotives Presstopp för 2/2016: 1/6 2016 Kontakta redaktionen: tidning@nbvj.se