NBJ Yo2 3

NBJ beställde sina två första rälsbussar precis före andra världskriget, men någon verklig trafik kom inte igång förens efter krigets slut eftersom man hade problem att få tag i drivmedel. När trafiken väl kom igång vart det dock en stor succe, och direkt efter kriget beställdes två rälsbussar och två släpvagnar till för att klara av trafiken. De första bussarna köptes från Motala Verkstad, men var knappast någon särskilt vacker konstruktion. De båda modernare bussarna köptes istället från ASJ i Linköping. De skiljde sig främst från de äldre genom de rundare formerna och korgen byggd helt i stål. Under motorhuven var de däremot relativt lika.

De båda nya släpvagnarna hade förarhytt i ena änden för att kunna köra tvåvagnarståg. Rälsbussarna var enligt kontraktet multipelkörbara, men förmodligen användes det aldrig. Samtliga rälsbussar var utrustade med automatiska Scharfenbergskoppel.

1963 krockade Yo2 3 med en bil i Karlskoga. Korgen på bussen blev allvarligt skadad men underredet klarade sig relativt oskatt. Då ramverket var dåligt på rälsbuss 4 flyttades korgen över till den krockade bussen. Resterna, fortfarande kallad rälsbuss 4, skrotades därefter. Den kompletta rälsbussen, Yo2 3, gick i trafik fram till nedläggningen av rälsbusstrafiken 1966, endast 20 år efter leveransen av bussen. Kvarvarande rälsbussfordon skrotades 1968, men eftersom rälsbuss 3 var i så pass gott skick sedan ombyggnaden sparades den undan i godsmagasinet i Kortfors.

Rälsbussen stod kvar i sitt förråd fram till 1982, då föreningen bärgade den och bogserade hem den till Nora. Yo2:an var då ordentligt vandaliserad, men förhållandevis komplett. Efter en storartad insats av NBJs verkstadspersonal och NBVJ kom bussen i trafik två år senare. 1997 gjordes nästa storrenovering, då bromsarna byttes. Därefter gick bussen i sparsam trafik fram till 2007, då problem med ett svåridentifierat kylarvattenläckage uppstod. 2009, efter två års felsökning upptäcktes ett läckande cylinderfoder, vilket under vintern 2010/2011 har bytts.

Tillverkare: ASJ Linköping, 1946
Motor: DWK 6V18V
Effekt: 138 hk
Sittplatser: 46+7
Längd över buffertar: 14100 mm
Vikt i tjänst: 17 ton
Största tillåtna hastighet: 80 km/h