NBJ Im 117

NKJ J 117

Ursprungligen tillhörde NKJ Im 117 förmodligen NKJs första stora vagnsleverans från Randers i Danmark 1873. Vagnen är levererad som littera J, det vill säga öppen vagn med höga fasta lämmar med runda gavlar. Vagnen hade ramverk av trä, vilket snabbt visade sig ohållbart. År 1893 togs vagnen in i verkstaden i Nora, för ombyggnation med nya rambalkar i järn. Generellt innebar dessa ombyggader att numret i princip var det enda som bibehölls, men för 117 är det möjligt att även bromsarsätet och andra delar av överbyggnaden återanvändes. Att nummret bibehölls var enbart av skattetekniska skäl, en ombyggnad hade andra skattesatser än nyinvesteringar.

Det ursprungliga litterat behölls fram till 1909, då NKJs nummerserie fördes in i det nya bolaget, NBsJ. Nytt littera blev Im, vilket innebar vagn med höga fasta väggar med runda gavlar. Motsvarande vagnar med raka gavlar fick littera INm. Varför man skiljde på typerna trots att de hade samma lastförmåga, 12 ton, är oklart. Vagnen blev någon gång under 30- eller 40-talet ombyggd till spårrensare, vilket gjorde att den blev kvar i trafik fram till början av 60-talet. I samband med NBJs 125-årsjubileum 1981 påbörjades en helrenovering av vagnen, därefter har den främst gått i trafik efter loket Karlskoga eftersom tryckluftsledningen monterades bort vid renoveringen.

Tyvärr är vagnen idag felmärkt, då NKJ aldrig haft några vagnar med littera Im. Rätt märkning som NKJ-vagn skulle vara gjutna skyltar med nummer och littera, i nuvarande skick är följakteligen NBJ eller NBsJ rätt ägarsignatur.

Tillverkare: NKJ Verkstad Nora, 1893
Lastförmåga: 12 ton
Längd över buffertar: 7200 mm
Vikt: 5,3 ton
Annat intressant:  Vad händer i vagnverkstan?