NBJ Gs 104, 106 & 107

SJ Gsh 31147, SJ Gs 24951 & SJ Gs 31111

När SJ under 60-talet började ersätta alla godsfinkor av 1898 års typ (SJ litt G3, senare Gs) köpte NBJ 1961 in fem vagnar med 8-meterskorg för att täcka det akuta behovet av godsvagnar. Från början hade alla vagnarna haft bromskupé, men i samband med att tryckluftsbroms infördes på 20-talet togs bromskupéerna bort och lastutrymmet utökades. Finkorna numrerades 104-108 och alla utom 107 var utrustade med tryckluftsbroms.

De kvarvarande vagnarna fördes över till Otterbäckens hamn 1978, varav 3 vagnar vid nedläggningen kom till NBVJ. Den första som renoverades var Gs 104, och den blev renoverad tillsammans med Gs 106 en andra gång under 2009. Gs 107 har ända sedan övertagandet använts som förråd, och avvaktar fortfarande renovering.

NBJ Gs 106 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

NBJ Gs 106 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

NBJ Gs 107 avställd i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

NBJ Gs 107 avställd i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

 

 

 

 

 

 

Tillverkare: Södertälje Maskinverken 1919
ATLAS 1909
ASJ Arlöv 1919
Lastförmåga: 17 ton
Längd över buffertar: 9800 mm
Vikt: 11 ton