NBJ F 51

NKJ F 347

Nora Karlskoga Järnvägs första resgodsvagnar levererades från Randers i Danmark i samband med invigningen 1873. Vagnarna var till största delen tillverkade i trä, även långbalkarna. Vagnarna visade sig snabbt vara alltför klena och vid sekelskiftet var det trots ombyggnader dags att ersätta dem. På den egna verkstaden, möjligen i Kortfors tillverkades två vagnar, nr 349 och 350 år 1897. 1902 tillverkades tre vagnar till, nr 346-348. Samtliga vagnar var mycket kraftigare än de danskbyggda, bland annat var ramverken helt i järn.

Vagnarna var utrustningsmässigt lika, samtliga hade vid leveransen hävstångsbroms, ångvärmeledning och vakuumbromsledning. I samband med ombildningen till NBJ 1906 blev 346-348 NBJ F 50-52 och de äldre vagnarna 53-54. När tryckluftsbroms infördes i slutet av 30-talet fick till att börja alla vagnarna genomgångsledning, senare ombyggdes nr 50 med dubbelverkande block och Knorrbroms.

Vagnarna var i trafik fram till slutet av 60-talet, eftersom de användes som resgods och personalvagnar i godstågen. Således gick det att se tåg med 5-10 år gamla lok och vagnar med med en vagn tillverkad 1897 eller 1902. Nummer 51 blev kvar som förråd i Nora och togs 1981 in i verkstaden och rustades upp av NBJs personal på lediga stunder. Efter ett år var vagnen klar, och tillsammans med loket Karlskoga och NBJ Im 117 fördes den över på stiftelsen NJOV. Eftersom den saknar tryckluftsbroms och därmed inte får gå sist i tågen har den inte använts särskilt omfattande sedan dess, men vid högtidliga tillfällen brukar den få komma ut och rulla.

Tillverkare: NKJ verkstad Nora, 1902
Längd över buffertar: 8400 mm
Vikt: 8,7 ton
Största tillåtna hastighet: 40 km/h