NBJ BD 22

NKJ ABD 22 – NBJ CD 22

Den sista vagnsbeställning Nora Karlskoga Järnväg gjorde hos Randers i Danmark 1876 omfattade 6 vagnar. Vagnarna var utvändigt klädda med fernissad teak, och samtliga hade rambalkar av trä. Bland dessa ingick en kombinerad första och andraklassvagn med postkupé. Förstaklassutrymmet var väldigt litet, endast 8 platser. Vestibulen i ena änden var inbyggd. Redan 1884 byggdes vagnen om, då träramarna ersattes med diton i järn.

Runt sekelskiftet byggdes den sluta vestibulen i resandeänden av vagnen om till öppen plattform. 1915 slopades vagnens förstaklassavdelning, och vagnen fick nytt littera, BD. Allt eftersom vagnarna reviderades målades de i “klassfärger”, det vill säga blått för andra klass, rödbrunt för tredje klass och gult för post.

Vagnen var i trafik fram till 1956, då den tillsammans med NBJ CD 13, NBJ C 19 och NBJ F 50 rustades upp inför NBJs och SJs 100-årsjubileum. Vagnarna drogs av loket “Karlskoga” och efter jubileumet överlämnades NBJ BD 22 som jubileumsgåva till SJ Järnvägsmuseum. Vagnen visades därefter på muséet i Tomteboda, men efter flytten till Gävle i början av 1970-talet förrådsställdes vagnen och visades endast upp vid särskilda tillfällen, som SJs 125-årsjubileum i Värtan i Stockholm. Sedan 1997 finns vagnen i Nora, och 2011 köptes vagnen loss av föreningen. Idag går vagnen endast i trafik någon gång om året, mest för att spara på den fina andraklassinredningen.

Tillverkare: Vognfabrikken
Scandia-Randers A/S, 1876
Sittplatser: 12 st
Längd över buffertar: 8700 mm
Vikt: 7,2 ton
Största tillåtna hastighet: 30 km/h