NBJ BCF 28

Den första åtgärden NBJ vidtog i slutet av 1920-talet för att effektivisera den olönsamma persontrafiken var att bygga om den år 1920 levererade tredjeklassvagnen C 11 till kombinerad tredjeklass och resgodsvagn. Ombyggnaden gjordes på enklast möjliga sätt, den ena plattformen byggdes in och användes tillsammans med en av av vagnens kupéer som resgodsutrymme.

1930 beslutade man att dra in samtliga ordinarie persontåg och istället införa personvagnar i en del godståg. För ändamålet inköptes från Kalmar Verkstad en kombinerad andra, tredjeklass och resgodsvagn. Eftersom vagnen var tänkt att gå som ensam personvagn byggdes den utan plattformar och fick istället ingången i mitten. Andraklasskupén gjordes liten, endast 8 platser, medans tredjeklass innehöll 39 sittplatser. Resgodsutrymmet gjordes 8 kvadratmeter stort, vid behov kopplades en av de rena resgodsvagnarna F 50-54 in i tågen.

Vagnen gick i trafik fram till 1964, då den ställdes av i lokstallet i Strömtorp. Vid en omflyttning krockskadades 28:an i ena hörnet och blev undanställd och fick förfalla. När föreningen rotade sig i Nora 1980 hämtades vagnen hem, och efter tillstånd från Miö togs vagnen in i vagnverkstaden för totalrenovering. Renoveringen tog närmare 3 år att slutföra, och finns tillsammans med återinvigningen beskriven i Förstlingen 83:4. Vagnen används sparsamt, men ett par gånger om året brukar den rulla i våra tåg.

NBJ BCF 28 på bangården i Nora 2010. Foto: Mats Abramson

NBJ BCF 28 på bangården i Nora 2010. Foto: Mats Abramson

 

Tillverkare: Kalmar Verkstad, 1930
Sittplatser: 47 st
Längd över buffertar: 14000 mm
Vikt: 17,6 ton
Största tillåtna hastighet: 90 km/h