MaskinavdelningenKontakt
Maskinchef: Kjell-Åke Nilsson
Tel: 070-992 70 68
Email:


Maskinavdelningen ansvarar för fordonsunderhållet och verkstäder inom föreningen. Inom maskinavdelningen kan man göra allt mellan himmel och jord. Ena gången lägger man om tak på en godsvagn, andra gången skruvar man ihop en dieselmotor från 1950-talet för att en tredje gång byta tuber på ett ånglok.
Ett projekt som pågår inom avdelningen är en helrenovering av NBJ 16, bland annat ska samtliga takstag bytas. Loket ska även tubas om, rostlagas, målas och mycket mer. Välkommen att hjälpa till!
Maskinavdelningen är mycket mer än bara ånglok, även andra fordon måste underhållas. Här undersöks bränslesystemet på en lokomotor.
Även tyngre jobb kan göras i våra verkstäder, som här när en lokomotor behöver få nysvarvade hjul.
Att vara aktiv på maskinavdelningen handlar inte bara om att jobba inne i verkstäderna. På våren måste våra lok och vagnar snyggas upp inför trafiksäsongen.
En förutsättning att vi ska kunna bedriva trafik är ju givetvis att vi har något att köra med. Ibland händer det att saker går sönder, och då måste de repareras. Ett utav de större jobben vi gjort de senaste åren är reparationen av NBJ T23 efter en frysskada. Den innefattade bland annat att hela motorhuven fick lyftas av.


Foto (samtliga): Mats Abramson