KNJ P 54

Vår äldsta vagn är en malmvagn från Krylbo-Norbergs Järnväg. Järnvägen gick från Krylbo station på norra stambanan via Bjurfors bruk och Andersbenning samhälle till Norbergs gruvor. På grund av den ansträngda ekonomin hade man vid invigningen 1874 bara råd att anskaffa den allra billigaste vagnstypen, littera P. Vagnstypen, kort öppen godsvagn med fasta lämmar med fällbar mittdel visade sig däremot passa den backiga och krokiga banan bra, och totalt köpte man in 69 vagnar varav 44 från ATLAS i Stockholm.

KNJ hade aldrig råd med några moderna fordon, istället köpte man in begagnade lok och vagnar från bland annat NBJ och SJ. Mycket på grund av den ålderdomliga rullande materialen lades trafiken ned 1958. Efter nedläggningen av KNJ hamnade vagnen i Spännarhyttan som internvagnen på järnbruket. Där fanns den kvar fram till 1980 då den skänktes till Norbergs hembygdsförening, vilka ansåg att det var för mycket jobb med att renovera vagnen varför den överläts till NBVJ.

Vagnen var rejält misshandlad efter många år som internvagn, fjädrar och buffertar var skadade, rambalkarna krökta och många beslag saknades. Efter en mycket omfattande helrenovering mellan 1989 och 1998 kom vagnen i trafik under hösten 1998. Vagnen används sparsamt med tanke på dess ålder, men vid några få tillfällen per år brukar den få rulla en vända till Järle fram och tillbaka.

Tillverkare: ATLAS Stockholm, 1875
Lastförmåga: 10,6 ton
Längd över buffertar: 6600 mm
Vikt: 5,0 ton