Som ni kanske har läst på andra ställen har vi varit utsatta för metallstölder och fått vårt trafiktåg vandaliserat. Vi har besiktigat tåget och tror att vi kan laga det tillräckligt för att kunna köra Höstångan och Tomtetågen som planerat.

Höstångan körs lördagarna den 29/10, 5/11 samt torsdag den 3/11. Avgång från Nora kl. 14.00, 16.00 och 18.30

Tomtetåget är planerat att köras både lördag och söndag, 1:a och 2:a advent.

Biljetter finns på vår E-butik – www.ångtågetutinora.se

Välkomna!