“Blå rälsbuss” i morgon fredag (5/7).

Vi har tyvärr fått en maskinskada på vårt driftånglok B 1267. Vi jobbar på att laga henne men det är ett jobb som utförs inne i eldstaden varför vi måste låta loket svalna så att det går att komma in i pannan. I morgon fredag kommer ångloket därför ersättas av den “blå rälsbussen”, NBJ Yo2 3.

Hur resten av veckan ser ut kan vi ännu inte svara på. Det hänger på hur fort reparationen av ångloket går.